EABA Conference

English version soon!

Home 
PTAB 
Teksty 
Informacje 
Kursy 
Kronika 
Linki 
Aktualizacje 
E-mail

 

 

 [Zebrania PTAB]  [Konferencje]  [EABA - Milano 2006]  [Podzi阫owania]  [Ró縩e]

 

 

 ERIC V. LARSSON, KARA RIEDESEL, ANGELA KEENE, LESLIE DAVIS

 

Polskie Towarzystwo Analizy Behawioralnej pragnie podzi阫owa dr. Ericowi Larssonowi i jego wspó硃racownikom za podzielenie si niepublikowan prac 揟he generative language matrix: A comprehensive clinical analysis of generative language classes, conditional discriminations, ecobehavioral functions, abstract comprehension, and natural language development z polskimi naukowcami i praktykami zainteresowanymi generalizacj rekombinacyjn i nauczaniem j陑yka. Dr Larson wyrazi zgod na umieszczenie tej pracy na stronie internetowej PTAB.

Polish Association for Behavior Analysis would like to thank dr. Eric Larsson and his co-workers for sharing their unpublished manuscript 揟he generative language matrix: A comprehensive clinical analysis of generative language classes, conditional discriminations, ecobehavioral functions, abstract comprehension, and natural language development with Polish researchers and practitioners interested in recombinative generalization and teaching language. Dr. Larsson allowed for the manuscript to be posted on PTAB website.

 

 ERIK ARNTZEN, DEBORAH CARR, CHARLES CATANIA, MECCA CHIESA,

HALINA DZIEWOLSKA, ZBIGNIEW GOLONKA, LEONARD GREEN,

MICHAEL KEENAN, JULIAN LESLIE, MARK MATHEWS, EDWARD MORRIS,

PHIL REED, KATHRYN SAUNDERS, DAVID WACKER

 

Specjalne podzi阫owania za przes砤nie listów z poparciem wniosku o zafiliowanie Polskiego Towarzystwa Analizy Behawioralnej z Association for Behavior Analysis otrzymuj: dr Erik Arntzen, dr Deborah Carr, dr Charles Catania, dr Mecca Chiesa, Pani Halina Dziewolska, dr Zbigniew Golonka, dr Leonard Green, dr Michael Keenan, dr Julian Leslie, dr Mark Mathews, dr Edward Morris, dr Phil Reed, dr Kathryn Saunders i dr David Wacker.

Special thanks for supporting Polish Association for Behavior Analysis in the process of affiliation with the Association for Behavior Analysis International goes to dr. Erik Arntzen, dr. Deborah Carr, dr. Charles Catania, dr. Mecca Chiesa, Ms. Halina Dziewolska, dr. Zbigniew Golonka, dr. Leonard Green, dr. Michael Keenan, dr. Julian Leslie, dr. Mark Mathews, dr. Edward Morris, dr. Phil Reed, dr. Kathryn Saunders, and dr. David Wacker.

 

 LINDA HEITZMAN-POWELL

 

Polskie Towarzystwo Analizy Behawioralnej pragnie podzi阫owa dr Lindzie Heitzman-Powell za donacj programu komputerowego Micromedia Flash. Program ten b阣zie u縴ty w czasie szkole maj筩ych na celu szerzenie wiedzy o stosowanej analizie zachowania na terenie Polski. Program szkoleniowy zosta opracowany przez dr Heitzman-Powell, dr Suchowiersk, dr Buzhardt i dr Morrison z Uniwersytetu w Kansas w USA i jest on cz隃ciowo finansowany przez Association for Behavior Analysis.

Polish Association for Behavior Analysis would like to thank dr. Linda Heitzman-Powell for the donation of a computer program Micromedia Flash. The software will be used during a series of training modules to teach individuals from Poland about applied behavior analysis. The training has been created by drs. Heitzman-Powell, Suchowierska, Buzhardt and Morrison from the University of Kansas, USA and is supported, in part, by the Association for Behavior Analysis.

 

 

[Home][PTAB][Teksty][Informacje][Kursy][Kronika][Linki][Aktualizacje][E-mail]

© 2004-2006 PTAB Wykonanie Jacek Kozlowski Hosting Uniwersytet Gdanski