15 kwietnia, godz. 20:00 - Zapraszamy do wysłuchania audycji w Akademickim Radio Kampus (97,1 FM) na temat psychologii behawioralnej.

Zaliczenie fakultetu na ocenę - studenci SWPS

ZE WZGLĘDU NA LIMIT MIEJSC REJESTRACJA DLA STUDENTÓW SWPS, ZAINTERESOWANYCH ZALICZENIEM FAKULTETU, ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA.


Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej i Polskie Towarzystwo Analizy Behawioralnej zapraszają na międzynarodową konferencję pt.:

„Psychologia behawioralna: teoria, badania, zastosowania”

Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2008 roku w siedzibie SWPS przy ul. Chodakowskiej 19/31 w Warszawie.

Program konferencji obejmuje:

 • 11 wykładów prelegentów z Polski i z USA
 • 7 warsztatów
 • sesję plakatową

Wykłady odbędą się 18 kwietnia 2008 roku w godz. 9:00-18:00. Tematyka obejmuje:
 • lęk przed nowością
 • dokonywanie wyboru w warunkach niepewności
 • terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń osobowości
 • terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania
 • terapia dzieci z zespołem nadpobudliwości
 • mechanizm warunkowania klasycznego
 • podejście rozwojowe w pracy z dziećmi z autyzmem
 • biomedyczne wyjaśnienia zaburzeń psychicznych
 • rola kontekstu w pracy nad zachowaniami niepożądanymi

UCZESTNICTWO W WYKŁADACH JEST BEZPŁATNE!!!

Osoby zainteresowane materiałami konferencyjnymi prosimy o wcześniejszą rejestrację.


Warsztaty odbędą się 19 kwietna 2008 roku w godz. 9:00-13:00 i 14:00-18:00. Tematyka obejmuje:

 • uczenie dzieci z autyzmem komunikowania się i mowy
 • uczenie dzieci z autyzmem zabawy
 • uczenie dzieci z autyzmem umiejętności społecznych
 • terapia logopedyczna dzieci z autyzmem
 • praca nad zachowaniami niepożądanymi u osób z zaburzeniami rozwoju
 • zaburzenia osobowości z pogranicza: diagnoza i oddziaływania terapeutyczne
 • terapia behawioralna w pedagogice specjalnej

KOSZT WARSZTATU TO 50 ZŁ/OSOBĘ, JEŚLI ZGŁOSZENIE ZOSTANIE WYSŁANE DO 11/04/08. JEŚLI ZGŁOSZENIE ZOSTANIE WYSŁANE PO TYM TERMINIE KOSZT WARSZTATU WYNIESIE 70 ZŁ/OSOBĘ.


Sesja plakatowa odbędzie się 18 kwietnia 2008 roku w godz. 18:15-20:00.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt na: pbkonferencja@swps.edu.pl


Międzynarodowa konferencja - "Psychologia behawioralna: teoria, badania, zastosowania". 18-19 kwietnia 2008